29 Şubat 2024 Perşembe

Hakkında

 
Derneğimizin kuruluş gayesi:
 
İnsanoğlunun yaratılışındaki güzellikleri tekrar kendisine hatırlatmak.
 
İnsan fıtratına uygun, bilgi, beceri ve özgüvenini kazanmış, sosyal ve kültürel yönden kendisini geliştiren bireyler oluşturmak.
 
Önyargılarından kurtulmuş, kendi değerlerinin farkında,sorumluluk alanlarını bilen bireyler yetiştirerek erdemli bir toplum oluşturmak.
 
İlmiyle, ahlakıyla, erdemiyle ve atüm donanımıyla örnek insanı / toplumu yetiştirmeye yoğunlaşmış, halkla bütünleşmiş, onun değerleriyle çatışmayan, ıslahına gayret eden, bağımsız ve muhalif duruşunu hikmetle yoğuran bir anlayış taşıyan. Kucaklayıcı ve kuşatıcı,paylaşımı ve istişareyi önceleyen salt akıl veya salt gönül birlikteliği değil, gönül potasında eritilmiş bir akıl ve gönül birlikteliğini savunan. Seçici davranan ancak ötekileştirmeyen; Etnik ayrımcılığı şiddetle reddeden. Bir kuşak hareketi birlikteliği değil, ümmetçi bir anlayışla düşünür.
 
Birbirimizi başka doğrular adına yargılamadan konuşabilen, yukarıdan bakmanın feraseti ve aşağıdan konuşmanın mertliğini içeren, bizi aynı dalga boyutunda tutacak ve Allah için kardeş, yoldaş kılacak bir dil anlayışını savunur.
 
İnsanların tamamına hitap eden bir anlayışın; sistemli, planlı, programlı bir organizasyondan uzak durması düşünülemez. Kurumsal yapılanmasını tamamlamış ve bunun omurgasını oluştururken ''ehliyet'' vasfı temel ayırt edici özellik öne çıkarılarak görev dağılımı oluşturulmuştur.
 
İşleyiş mekanizmasını birbirini denetleme imkânı oluşturacak şekilde ortaya koymuştur. Eğitim anlayışında ezberci, otoriter ve dogmatik eğitim değil; Anlayıcı, sorgulayıcı ve özgürlükçü bir eğitim anlayışını savunur. Hayat ve insan odaklı bir eğitim anlayışını savunur ve aile merkezli bir modelin oluşmasına çalışır.
 
Yardım anlayışımız eğitim çalışmalarımıza destekleyici bir güç olarak algılanır. Yardım faaliyetlerimiz gerek yerel bazda gerek ulusal / uluslararası yardımlarda resmi ve şeffaf yollar kesinlikle tercih edilir. İnsan yüreğinin hassasiyetlerini bilerek, incitmeden, gönül kırmadan, nezaket kuralları içerisinde yardımlarını gerçekleştirir.
 
Yapılan bütün çalışmalarda ve ortaya konan bütün tavırlarda gaye Allah rızasına uygun düşmesi, O'nun rızası doğrultusunda kulluk vazifemizi yerine getirme hedefi gözetilmektedir.
Bağışlarınız İçin;
Bağışlarınız İçin;
Bağışlarınız İçin;